Overige zaken van De Denkerij®

Persoonlijkheidsprofiel van Mattie Peeters

Op grond van de MyDrives analyse waarmee persoonlijkheidsprofielen worden bepaald is een zeer uitgesproken innovatief profiel vastgesteld. Dit 'denker/coach' profiel wordt als volgt omschreven:
"Je beschikt in zeer sterke mate over een ongebonden, creatieve geest. Tegelijkertijd ben je heel goed in staat om tot de kern van zaken door te dringen. Je sterk ontwikkelde analytisch vermogen helpt je daarbij. Je bent als geen ander om je heen in staat met creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor vaak complexe vraagstukken. Voorwaarde daarbij is wel dat je in vrijheid moet kunnen werken." (MyDrivesMyHabits/MyMatch)

Tarief

Alle activiteiten van De Denkerij® zijn maatwerk en worden geoffreerd op basis van gemaakte afspraken conform de gebruikelijke markttarieven voor de adviesbranche.

Mission statement

Veelal houden bedrijven en organisaties zich bezig met de verbetering van de parameters die op korte termijn van invloed zijn op hun productiviteit. De Denkerij®  is concept gericht en probeert het geheel van activiteiten van het bedrijf of organisatie te verhelderen en te verbeteren.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties wordt belangrijker bij een steeds meer terugtredende overheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gekoppeld aan het begrip ‘stakeholder value’. De zorgplicht en zorgmaximalisatie moet op termijn een plaats krijgen naast winstmaximalisatie. De begrippen People, Planet, Profit zullen daarnaast in de nabije toekomst deel uitmaken van een ‘ethisch’ keurmerk voor bedrijven of organisaties dat een ‘eko’ keurmerk nog overstijgt. De missie van De Denkerij® is om met haar activiteiten deze moderne manier van bedrijfsvoering te bevorderen.

Wat is denken

De filosoof Friederich Nietzsche (1844-1900) was heel jong hoogleraar Filologie. Hij heeft toen een rede uitgesproken (1872) die de aard van het denken dat De Denkerij® propageert, uiteenzet; het BildungsDenken

 

Logo van De Denkerij®

Het logo van De Denkerij® is geregistreerd als handelsmerk en copyright protected. In het logo is de act van denken, grafisch verbeeld. Denken is een proces om inzicht te verwerven. Inzicht en overzicht,  goed zien vraagt om een (geestes)oog waarin van alle kanten licht binnenvalt en dat naar alle kanten licht uitstraalt. In dat licht valt alles waar te nemen en te begrijpen.
Ook het motto van De Denkerij® ‘festina lente, fac omnia mente’ verwijst naar de act van het denken. Weloverwogen (festina lente) vanuit de geest (mente) en niet slechts instrumenteel, met de geest.

 

 

Helden van het denken
Helden van het denken